دعوت به همکاری

دعوت بە همکاری

  ازاساتید مسلط به امور تایپ، ویراستاری وترجمه در حوزە زبان های فارسی، کوردی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، روسی، ویا هریک از زبانهای زنده دنیا، دعوت بە همکاری میشود. علاقمندان میتوانند با نام نویسی در بخش ثبت نام اساتید درسایت هَژِن گروپ، وانتخاب نوع تخصص خود و همچنین پرکردن فرم مربوطه؛ به جمع همکاران هیات علمی هژن گروپ بپیوندند.

هَژِن گروپ با نگرشی جهان سرزمینی همه زبان های مورد خطاب را ارج نهاده و با هدف خدمتگزاری در سطحی بین المللی، همراهی و رضایت شما را ملاک قدرت و نیرو محرکه خود درجهت پیشبرد امور مورد تقاضای شما قرارداده است.