محتوایی(علمی، تخصصی)

ویرایش تخصصی، علمی یا محتوایی مشمول اقدامات ذیل است:

۱ . حذف، کاهش یا تلخیص مطالب تکراری، غیرضروری، غیرمستند، مبتذل، نامتعارف، سست و ضعیف.

۲. اصلاح، تنظیم و جابه‌جایی مطالب برای انسجام و یک‌دستی نوشتار.

۳ . افزایش برخی نکات فراموش‌شده، جافتاده در متن یا پاورقی.

۴. مقابله متن با اصل (در صورت ترجمه یا تصحیح متون کلاسیک).

۵. توضیح، یادآوری یا پیشنهاد ضروری در پاورقی که البته باید با ذکر کلمه «ویراستار» و با اجازه از نویسنده کتاب باشد.

۶. بازبینی و تصحیح مطالب نادرست، متناقض و غیرعلمی.