تایپ

در دنیای امروزی نوشته های خطی و سنتی جای خود را به تایپ های حرفه ای و سریع داده اند که مزیت هایی را برای مولفان و نویسندگان و اصحاب قلم دربردارد که از آن جمله میتوان سرعت انتقال و کپی متون و ویرایش کل و جزء را در نوشتار مدنظرقرارداد و البته سهولت و سختی حروف چینی را در فضاهای متنوع تایپی شامل می شود. مانند تایپ از دست نویس، کتاب، پی دی اف، اکسل، فایل های صوتی، تایپ از زبان های خارجی و صفحه آرایی و …